Musicalgroep 1 | Theatergroep 1

Leeftijd
Groep 4 t/m 6

Bij zowel musicalgroep 1 als theatergroep 1 leren de kinderen de basistechnieken van zang, dans en theater / toneelspelen / acteren.
Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat al onze musical | theater kinderen plezier hebben in het zingen, dansen en acteren.
Elke les willen we de kinderen zelfvertrouwen meegeven, hun talenten laten ontdekken en ze laten groeien in hun muzikale, theatrale en expressieve ontplooiing.
Daarmee krijgen ze een totaal-aanbod aan nieuwe vaardigheden waarmee ze zich kunnen ontwikkelen.
De docenten zijn allemaal zeer ervaren musical- en theater dieren, die altijd op zoek zijn naar materiaal dat past bij de groep om het beste uit de kinderen naar boven te halen.

Musical of theater?
Met de musicalgroep werken we naar een heuse musical toe, waar dans, zang en theater bij elkaar komen. Met de theatergroep werken we naar een eindvoorstelling toe, waar vooral theater / acteren voorop staat.

Tijd
Dinsdag 17.00 – 18.00 (60 minuten)
Zaterdag 11.00 – 12.00 (60 minuten)

Plusgroep 1
Naast de reguliere les is het mogelijk om les te volgen in de plusgroep. Hier wordt er nog dieper in gegaan op de materie van zang en theater. Voor kinderen die nog meer de kneepjes van het vak willen leren. De les zal voorafgaand of aansluitend zijn op de reguliere les.

Tijden plusgroep 1

Graag ontvangen wij uw voorkeursdag. Bij voldoende aanmeldingen zal de groep doorgang krijgen. Wanneer dit niet het geval is zullen wij ouders vragen om hun musical/theatertalent op een andere dag mee te laten zingen, dansen en acteren of deel te nemen aan de musical of theatergroep op hetzelfde tijdstip.

Locatie
Buurthuis de Bram, Rhonedreef 40 in Utrecht

Kosten Musical en theatergroep 1
€ 150,- (voor 16 lessen)
Wekelijks lessen van 60 minuten van september tot december. Vanaf januari is er weer een nieuwe lessenreeks.

Kosten Plusgroep 1
€ 75,- (voor 16 lessen)

Benodigdheden
A4 multomap / map voor de liedjes / pen / flesje water

Aanmelden
Aanmelden voor een proefles voor de Musical – en Theaterlessen kan via info@set-producties.nl

Bij voldoende aanmeldingen gaan de lessen door. Mocht dit niet het geval zijn nodigen wij u uit op een andere dag om met uw musical / theater talent te komen zingen, dansen en acteren.