Zaterdaggroep 1 tm 4

Locatie: OBS Spoorzicht
Lestijden:
11.15 – 12.15 Groep 1 + 2
12.30 – 14.00 Groep 3 + 4

Docenten: Sam, Linda en Lisette
Lesinhoud: Theater, expressie, dans, beweging, zang, musical. Een gevarieerd aanbod vanuit iedere discipline.

SET basis leerdoelen & competenties
Creëren
– Ontdekken, experimenteren, associëren
– Basis is verbeelding
– Het prikkelen van de fantasie van de leerling
– Door middel van verhalen, muziek, voorwerpen, schilderijen
– Vertrekpunt is creërend vermogen

Presenteren
– Leren gebruik maken van stem, mimiek, beweging, emotie en ruimte
– Bewust zijn van het publiek
– Leren wat nodig is om een presentatie goed over te brengen
– Kijken naar het spel van een ander, feedback geven en krijgen

Sociale vaardigheden
– Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen
– Respect, onderling vertrouwen, samenwerking en zelfvertrouwen
Deze aspecten zijn nodig voor het maken van een gezamenlijke scene of in de rol richting het publiek

Voor verdieping en uitbreiding zijn de leerdoelen & competenties bij SET op te vragen.

Doorstromen
Kanjergroep (3 – 6 jaar) –> Musical- en Theatergroep 1
Musical- en Theatergroep 1 –> Musical- en Theatergroep 2
Musical- en Theatergroep 2 –> Musical- en Theatergroep 3
Musical- en Theatergroep 3 –> Musical- en Theatergroep 4